Služby v energetike

Služby v oblasti zásobovania teplom sú zamerané na rozširovanie zákazníckej základne pre jestvujúce účasti spoločnosti VNG Slovakia v teplárenstve, ako aj podieľanie sa na rozvoji nových energetických celkov. Ďalšia oblasť sa zameriava na spoluprácu pri príprave a budovaní nových energetických celkov, predovšetkým s využitím plynu ako primárnym zdrojom energie.