Ostatné služby

Aktivita v ostatných segmentoch a podporných službách je zameraná predovšetkým na zabezpečenie dvoch hlavných línií podnikania, plynárenstva
a teplárenstva. V zásobovaní plynom sa jedná predovšetkým o riešenie bezpečnosti dodávok plynu a s tým súvisiaci rozvoj využívania
a zabezpečovania služieb skladovania plynu. Ostatné služby v oblasti energetiky sú rovnako viazané na tieto línie podnikania a súvisia s podporou rozvoja a aktivitami v oblasti efektívnych energetických technológií a spolupráci pri príprave nových projektov v oblasti energetiky.

Skladovanie plynu Služby v energetike