Predaj plynu

Prvá dodávka plynu bola realizovaná v roku 2009 priemyselnému zákazníkovi na báze dvojročného kontraktu, s ročným objemom spotreby na úrovni
140 tis. MWh. Úspešne zvládnutá januárová kríža preverila schopnosti a kvalitu kontraktu a funkčnosť vzájomnej spolupráce so zákazníkom.

V roku 2010 predpokladáme dodávky zemného plynu v objeme
600 - 900 tis. MWh pre priemyselných zákazníkov a veľkoobchod,
ako pre potreby technologické, tak aj vykurovania.

                       

 

Požiadavka dodávky plynu
Formulár predbežnej požiadavky.
ďalej
Kontakt Bratislava:

Jozef Jurena

Manažér predaja/Sales Manager
+421 2 43633135
+421 2 43413130
Pošli email
Kontakt Košice:

Martin Čižmár

Manažér predaja/Sales Manager
+421 911 760 030
+421 243 413 130
Pošli email