Teplárenstvo

VNG Slovakia vstúpila do oblasti teplárenstva vytvorením spoločných podnikov, v súčasnosti je akcionárom v Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a.s. (v skratke NTS, a.s.)  V tejto oblasti, ktorá bola prvým vstupom skupiny VNG do energetického segmentu na Slovensku v roku 2002, spoločnosť spravuje a rozvíja technológie tepelného hospodárstva a dodávok tepla domácnostiam aj firmám. Podiela sa na modernizácii centrálneho zásobovania teplom a zvyšovaní efektívnosti teplárenskej výroby, ako aj získavaniu nových zákazníkov v teritoriálnej dostupnosti jednotlivých podnikov.
Odkazy