Zákaznícky portál

Infoportál stránky VNG Slovakia slúži pre interné potreby zákazníkov a záujemcov o spoluprácu s VNG Slovakia.
Stránka je postupne dopĺňaná o potrebné zákaznícke údaje, interného aj verejného charakteru.

 

Základné informácie:

Preprava
a distribúcia plynu
je zabezpečovaná na zmluvnom základe s operátormi prepravnej a distribučnej siete, spoločnosťou
Eustream, a. s. a spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s.
Dôležité dokumenty k tejto oblasti sú dostupné prostredníctvom infoboxov "Preprava" a "Distribúcia".


Verejné odkazy
Legislatíva
Distribúcia plynu
Preprava plynu
Dôležité tel. linky
Dispečing pre VNG Slovakia
+420725663634
+420725663636
+420725663633

Pohotovostná služba SPP-Distribúcia
0850 111 727

Spoločná tiesňová linka
112

Hasiči
150
Dispečing VNG Slovakia
Telefonické linky:
+420725663634
+420725663636
+420725663633

eMail:
ebdispatching@vngenergie.cz