Obchodné aktivity

Obchodné aktivity spoločnosti VNG Slovakia sú aktuálne zamerané na oblasť predaja plynu, kde VNG Slovakia ponúka dodávky zemného plynu zo širokého nákupného a ťažobného portfólia materskej spoločnosti VNG AG, ako aj ostatných dostupných zdrojov z územia Slovenskej republiky, oblasť teplárenstva prostredníctvom majetkových podielov v teplárenských spoločnostiach a ostatné služby v energetike, zamerané predovšetkým na poradenstvo pri riešení úloh
v segmente teplárenstva a dodávok plynu do technologických zariadení pre efektívne využívanie energie.
Predaj plynu Plyn pre každého
zákazníka
Teplárenstvo Teplo pre domácnosti
aj firmy

 

Ostatné služby Podnikanie v energetike