História

7. júl 1983, "Červený šev" spája NDR sekciu plynovodu Urengoj-Užhorod so Sovietskou sekciou.
VNG Slovakia, spol. s r. o., je aktívna na slovenskom trhu ako pobočka koncernu VNG od roku 2005, s aktuálnou hodnotou základného imania
8,47 mil. €. Od svojho vzniku pôsobí v teplárenstve v oblasti regionálnych teplární, v súčasnosti prostredníctvom svojej účasti
v NTS, a. s., Nitra.

VNG Slovakia, spol. s r. o., podniká v oblasti plynárenstva na základe licencie ÚRSO č. 2006P 0055 z 1. februára 2006. Od roku 2009 realizuje fyzické dodávky plynu svojim zákazníkom prostredníctvom jeho nákupu od materskej spoločnosti VNG-Verbundnetz Gas AG v odovzdávacom bode Veľké Kapušany a z domácej ťažby na Slovensku. VNG Slovakia, spol. s r. o., je zameraná na dodávky plynu koncovým zákazníkom (okrem domácností) a veľkoobchodníkom v Slovenskej republike.