Skupina VNG

VNG – Verbundnetz Gas AG (VNG) ako medzinárodná skupina spoločností so sídlom v Lipsku, Nemecko, je spoľahlivým dodávateľom zemného plynu z Nórska, Ruska a ostatných zdrojov pre významných spotrebiteľov a komunálny segment v Európe. VNG je aktívna v sektore zemného plynu viac ako 50 rokov.
V súčasnosti je VNG tretím najväčším importérom plynu v Nemecku a radí sa medzi Európskych top 10.
Základné obchodné aktivity VNG zahŕňajú dovoz plynu, veľkoobchod, prepravu, prevádzkovanie a služby v oblasti skladovania zemného plynu. Pobočky VNG ponúkajú ďalšie riešenia v skladovaní a preprave zemného plynu, efektívnych technológiách v energetike, ako aj služby technického a obchodného zabezpečenia. Spoločnosti skupiny VNG sú aktívne aj IT a telekomunikačnom segmente.

Dcérska spoločnosť ONTRANS Gastransport GmbH prevádzkuje plynárenskú sieť dĺžky viac ako 7 000 km. S kapacitou pracovného plynu
2,3 mld. m3 predstavuje spoločnosť VNG jedného z najväčších operátorov zásobníkov plynu v Nemecku.

Majúc korene vo východnom Nemecku, VNG aktívne využíva obchodné príležitosti v celom Nemecku, ako aj potenciál európskeho trhu cez obchodné aktivity, majetkové podiely a spoločné projekty.

www.vng.de