Stratégia

Využívajúc silné vstupné zdroje materskej spoločnosti, ktorými sú dlhodobé a diverzifikované nákupné kontrakty plynu, ale aj vlastné ťažobné licencie, vlastné aj prenajaté zásobníky plynu, dlhodobé kontrakty na prepravu plynu, vlastné aktivity aj činnosť dcérskych spoločnosti v oblasti spravovania a obchodovania s energiou, VNG Slovakia predstavuje bezpečného partnera v oblasti energetiky na dlhodobej báze, spĺňajúceho lokálne aj Európske kritéria v tomto segmente.