Obchodné aktivity

Obchodné aktivity spoločnosti VNG Slovakia sú aktuálne zamerané na oblasť predaja plynu, kde VNG Slovakia ponúka dodávky zemného plynu zo širokého nákupného portfólia skupiny VNG, ako aj ostatných dostupných zdrojov z územia Slovenskej republiky, oblasť teplárenstva prostredníctvom majetkových podielov v teplárenských spoločnostiach a ostatné služby v energetike, zamerané predovšetkým na poradenstvo pri riešení úloh v segmente teplárenstva a dodávok plynu do technologických zariadení pre efektívne využívanie energie.