Sociálna a enviromentálna zodpovednosť

Tradične akcentovaným aktivitami skupiny VNG je pôsobenie v sociálnej a environmentálnej oblasti. VNG Slovakia vníma zodpovednosť voči regiónu, v ktorom pôsobí, voči svojim akcionárom, zákazníkom a zamestnancom.

Zákazník sa stáva partnerom, ktorý je súčasťou hodnotového reťazca skupiny VNG. Pre VNG Slovakia je ekonomický úspech zároveň záväzkom k rozvoju spoločnosti a zabezpečenie ochrany životného prostredia.