Spoločnosť

VNG Slovakia je súčasťou nemeckého koncernu VNG, kde jej obchodné aktivity spadajú pod podnik v skupine VNG Handel & Vertrieb GmbH. VNG Slovakia zabezpečuje dodávky zemného plynu pre veľkoobochdných zákazníkov na Slovensku.

Vlastnická štruktúra

VNG Slovakia, spol. s r.o.

Podiel v %

VNG Handel & Vertrieb GmbH, Leipzig

99,5
VNG Energie Czech s.r.o. 0,5

VNG Handel & Vertrieb GmbH

Podiel v %

VNG AG, Leipzig

100

VNG AG

Podiel v %

EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe

74,21
VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs - und Beteiligungsgesellschaft mbH, Leipzig

21,58

OEW Energie-Beteiligungs GmbH, Ravensburg

4,21

Skupina VNG

VNG AG (VNG) je skupina podnikov pôsobiacich v rámci Európy s hlavným sídlom v Lipsku. Jadrom obchodných aktivít skupiny je dovoz a dodávka zemného plynu pre veľkoobchodných zákazníkov.

VNG patrí k 3 najvýznamnejším nemeckým a 10 evropským dovozcom zemného plynu. Podniky skupiny VNG poskytujú ďalej rozsiahle riešení prepravy a skladovania zemného plynu, energetické technológie a služby. Společnosť VNG má v viac ako 50ročné skúsenosti s dodávkami zemného plynu.

Zobchodované množstvo zemného plynu skupiny VNG v roku 2017 presiahlo 533 mld. kWh, čo predstavuje cca. 10-násobok ročnej spotreby Slovenska. Tradičná oblasť pôsobenia VNG je východná časť Nemecka, v rámci obchodných aktivít skupina VNG využíva aj príležitosti v celom Nemecku, rastúci význam však zaznamenávajú aj dalšie dynamicky sa rozvíjajúce národné trhy v Evrope.

Podrobné informacie nájdete na internetových stránkách www.vng.de.